g
Projektowanie architektoniczne

Indywidualne projekty budynków

W naszej pracowni podejmujemy się  różnych zadań projektowych. Różni je zarówno kubatura jak i funkcja. Oferujemy szeroki wachlarz usług projektowych. Wykonujemy:

 • indywidualne projekty domów jednorodzinnych
 • projekty rozbudowy i nadbudowy budynku
 • projekty budynków usługowych
 • projekty budynków handlowych
 • projekty budynków służby zdrowia
 • projekty szkół i przedszkoli
 • projekty budynków użyteczności publicznej

Zlecenia dodatkowe

Projekty dodatkowe

Wykonujemy również zlecenia dodatkowe:

 • projekty zmiany sposobu użytkowania budynków lub ich części
 • projekty podziału budynku na lokale
 • projekty kolorystyki elewacji budynku istniejących budynków
 • inwentaryzacje budynków – niezbędne dla przebudowy, nadbudowy czy rozbudowy budynków

y
k
Zlecenia dodatkowe

Prowadzenie spraw urzędowych

W ramach współpracy przejmujemy za klienta sprawy administracyjne związane z prowadzenie spraw administracyjnych:

 • Uzyskanie decyzji WZiZT ( o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)
 • Uzyskanie warunków technicznych przyłączy do mediów
 • Uzyskanie Pozwolenia na budowę
 • Uzyskanie niezbędnych uzgodnień: PPOŻ, BHP, Konserwator

Współpraca

Współpraca międzybranżowa

W ramach prac projektowych współpracujemy i koordynujemy pracę z projektantami branżowymi:

 • Projektant instalacji wod-kan
 • projektant instalacji gazowych
 • projektant instalacji centralnego ogrzewania
 • projektant wentylacji
 • projektant instalacji elektrycznej
 • projektant dróg

k